فرم درخواست دریافت نمایندگی

مجموعه کیانام ارتباط جهت توسعه فعالیت‌های آموزشی، فروش محصولات و خدمات پشتیبانی در سراسر شهرهای ایران، نمایندگی فعال می‌پذیرد

شرایط ثبت درخواست

داشتن محل کسب و مجوز فعالیت

حداقل سه سال فعالیت در صنعت سیستم‌های امنیتی

دارا بودن حسن شهرت و اعتبار