مجموعه کیانام ارتباط CCTVGRAM

آموزش تخصصی سیستم های امنیتی

واحد آموزش: شیراز – خیابان کریم خان زند – مجتمع تجاری فرجادیان – واحد208

07132326373 – 09034092003

واحد تولید: شیراز – بلوار صنعتگر – خیابان سیب – کارخانه کیانام ارتباط

    درباره CCTVGRAM

    گالری CCTVGRAM