#2589
تیم فنی
سرپرست

سلام
رنگ صورتی توی تصویر مربوط به Ir cut می باشد.
t cut دوربین شما خراب شده و نور مادون قرمز رو فیلتر نمی‌کند، باید تعویض بشود.