#2637
تیم فنی
سرپرست

سلام
با استفاده از نرم افزار Advance IP Scanner میتوانید آی پی دوربین رو پیدا کنید. دوربین میتواند مستقیما به لب تاپ وصل باشد یا با لب تاب در یک شبکه باشد.