#2691
zahra
سرپرست

سلام
شما باید اطلاعات دستگاه را روی یک فلش بریزید و با استفاده از نرم افزار سیستم جامع حضور و غیاب، اطلاعات روی فلش را ببینید.
لطفا جهت دیدن فیلم آموزشی کار با نرم افزار و همچنین دستگاه حضور و غیاب به لینک زیر مراجعه فرمایید.

آموزش دستگاه های حضور و غیاب