#2691
تیم فنی
سرپرست

سلام
شما باید اطلاعات دستگاه را روی یک فلش بریزید و با استفاده از نرم افزار سیستم جامع حضور و غیاب، اطلاعات روی فلش را ببینید.
لطفا جهت دیدن فیلم آموزشی کار با نرم افزار و همچنین دستگاه حضور و غیاب به لینک زیر مراجعه فرمایید.

آموزش دستگاه های حضور و غیاب

  • این پاسخ 8 ماه پیش توسط اصلاح شده است.
  • این پاسخ 8 ماه پیش توسط اصلاح شده است.