#2742
zahra
سرپرست

سلام
نکته اول در انتخاب پاور این است که بهتر است پاور دستگاه و پاور دوربین ها از هم جدا باشند،
نکته بعدی محاسبه جریان مورد نیاز پروژه است که از روی کاتالوگ دوربین ها میتوانید جریان مصرفی آن را بدست آورید.
نکته بعد که بسیار قابل اهمیت این است که جریانی که محاسبه کردید باید ۷۰ درصد جریان پاور شما باشد و فقط روی ۷۰درصد جریان پاور برنامه ریزی کنید
جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

انتخاب پاور مناسب دوربین مداربسته از لحاظ جریان