#2836
zahra
سرپرست

هر دستگاهی منوی خاص خودش را دارد اما به صورت کلی در قسمت منوی دستگاه (main menu) در قسمت system، باید به دنبال سربرگی به نام channel یا digital باشید. در این منو، میتوانید انواع مودهایی که دستگاه دارد را ببینید و مود مورد نظر خود را انتخاب کنید و حتما بعد از آن دکمه save را بزنید.