#2927

از کجا بدونم آی پی دستگاه چنده و چجوری تغییرش بدم؟