#2955
تیم فنی
سرپرست

سلام
دوربینتون از اول اینجوری بوده یا کار کرده بعد از مدتی تصویرش صورتی شده؟