#2956

کار کرده حدودا 4-5 ماه پیش نصب کردم تا الان مشکلی نداشته الان چند روزه اینجوری شده