#3033
zahra
سرپرست

سلام
اول اینکه از سلامت فلش مطمئن شوید
همچنین درر بخش file of type بایستی گزینه all file را انتخاب کنید یا ممکن است انتقال فایل به فلش، به درستی انجام نشده باشد.