#3052

سلام برای انتقال تصویر چه تنظیماتی برای شبکه باید انجام بدم؟