#3077
تیم فنی
سرپرست

ممکن است مشکل از فرمت تصویری دوربین باشد که دستگاه نتواند ساپورت کند. دستگاه و دوربینتون h264 هست؟