#3139
تیم فنی
سرپرست

زیر دوربین رو چک کنید اگر یک حفره هست که روش پوشانده شده زیر اون میخوره یا اگه این مدل نیست باید درش باز بشه و از داخل رو برد سوار میشه.