#3142

مشکل fps نیست فول فریمه
دستگاهم 265ه ولی دوربینم نمیدونم چیه از کدوم بخش میتونم ببینم؟