#3143
zahra
سرپرست

تو بخش channel setting در قسمت channel parameter در سربرگ video incoding شماره دوربین رو مشخص کنید مشخصات دوربین رو نوشته و از همان جا میتوانید فرمت تصویر یا حتی رزولوشن تصویر را تغییر دهید.