#3277
zahra
سرپرست

بله این امر امکان پذیر هست باید تنظیمات تصویر را روی همیشه رنگی بگذارید