#3296
تیم فنی
سرپرست

سلام
مشکل از کابل فلت هست کابل را در سر جای خودش محکم کنید اگر مشکل برطرف کنید باید کابل فلت را عوض کنید.