#3299
تیم فنی
سرپرست

سلام باید دستگاه را ریست کنید تا رمز دستگاه به حالت پیش فرض کارخانه بازگردد.