#3305
zahra
سرپرست

همانطور که دستگاه به برق متصل است، دکمه default داخل دستگاه را به مدت ۷ ثانیه نگه دارید.