#3345
تیم فنی
سرپرست

سلام
سرعت اینترنت را چک کنید. اگر سرعت آپلود پایین باشه انتقال تصویر با مشکل روبرو خواهد شد.