#5483
تیم فنی
سرپرست

سلام
نور آی آر باعث این سفید شدن پلاک میشود راه حلی جز استفاده از استارلایت، رنگی کردن تصویر دوربین هست و کمبود نور را با استفاده از پروژکتور یا مشابه آن جبران کنید.