#5529
حقوق حقویار
مشارکت کننده

سلام مجدد
طول عمر این دوربین ها محدود نیست؟یعنی اگر بخواهیم شبانه روز روشن بزاریم و برای مدت بالا۲-۳ ماه مشکلی دردوربینها اینجاد نمیشود ؟ در ضمن از راه دور هم میتوان خاموش و روشن کنیم ؟