#5691
محمد حسن مرادی
مشارکت کننده

من.با.تنظیم اکسپوژر و سرعت شاتر تونستم پلاک رو بخونم.لطفا توضیح بدین در این خصوص