#6416
zahra
سرپرست

سلام
برای اتصال دوربین یا هر دستگاهی که خروجی آلارم داشته باشه، باید از خروجی آلارم به یک رله اتصال برقرار کنید و در نهایت به A1 و A2 کنتاکتور متصل کنید.