#6600
تیم فنی
سرپرست

سلام
تنظیمات ضبط روی ۲۴ساعته هرروز هست؟
واینکه از اون ساعتی که دیگه ضبط نمیکنه، ارور نشناختن هارد نمیده؟ یا هر ارور دیگه ای مرتبط با هارد؟