یکی از مشکلات سیستم های دزدگیر ، عدم تفکیک انسان و حیوان و ارسال هشدار های اشتباه است.

قدرت تفکیک انسان از حیوانات