جشنواره عید غدیر

جشنواره عید غدیر

جشنواره عید غدیر

دوربین مداربسته تحت شبکه بی‌سیم اسفیورد مدل W507
W507

ویژگی‌های محصول

دوربین بی سیم هوشمند اسفیورد W307
W507

ویژگی‌های محصول

دوربین مداربسته تحت شبکه بی‌سیم اسفیورد مدل Y335
y335

ویژگی‌های محصول

دوربین مداربسته تحت شبکه بی‌سیم اسفیورد مدل Z220
z220

ویژگی‌های محصول