2 محصول
 • کابل AHD 1/25

  12,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد رشته سیم ها: 5 رشته
  • قطر رشته سیم ها: 1.25 میلی متر
 • کابل AHD 1/5

  13,000 تومان
  ویژگی ها
  • تعداد رشته سیم ها: 5 رشته
  • قطر رشته سیم ها: 1.50 میلی متر