محسن قاسمی

محسن قاسمی با بیش از یک دهه فعالیت اجرایی در ضمینه های حسابرسی ،حسابداری ، مشاور مالی و مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله تخصص های ایشان به شرح زیر می باشد:

_ تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

_ تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده ، معاملات فصلی، لیست حقوق و دستمزد اداره دارایی و تامین اجتماعی

_ طراحی و تنظیم سیستم های حسابداری ، بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته  وکنترل های داخلی

_ تهیه و تنظیم لوایح دفاعی و شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی ، تامین اجتماعی و اداره کار

_ مدرس و مشاور قانون مالیات های مستقیم ، تامین اجتماعی و اداره کار

 

محسن قاسمی