برای فعال سازی صدای دو طرفه در نرم افزار V380 pro، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: