جهت دسترسی به تنظیمات ضبط روی مموری در نرم افزار Ycc365 Plus مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: